Egyptolopedia
Advertisement
Faabeli

Egyptiläinen ostrakon, johon on pirretty eräs kohtaus egyptiläisestä faabelista. Kuvassa täplikäs kissa paimentaa ankkoja.

Ostrakon (monikossa ostraka) on kreikankielinen sana, joka tarkoittaa savi- tai kalkkikivensirpaletta, jolle tehtiin pikaisia muistiinpanoja arkisessa elämässä yleensä hieraattisin merkein. Koska papyrus oli suhteellisen kallista raaka-ainetta, sitä käytettiin vain virallisissa asiakirjoissa. Papyruskääröjä kierrätettiin pyyhkimällä vanha teksti pois ja kirjoittamalla siihen uutta. Kirjurikoulussa oppilaat tekivät kirjoitusharjoituksensa ostrakoneille.

Ostrakoneja on löydetty poikkeuksellisen paljon Deir-el Medinan työläiskylästä, missä huomattava osuus väestöstä oli kirjoitustaitoisia. Ostrakonien tutkimisen ympärille on kehittynyt oma tieteenalansa. Ostrakoneille kirjoitettiin kaikkia mahdollisia muistiinpanoja ostoslistoista tervehdyksiin perheenjäsenille tai ystäville. Myös taiteilijat käyttivät ostrakoneja luonnostellessaan niille tulevia maalauksiaan. Joissakin näissä ostrakoneissa on nähtävissä taiteilijan käyttämä mittakaavaruudukko.

Advertisement