Ancient Egypt Wiki
Advertisement
Nome of Egypt
Min
"Min"
UEN9
Region Upper Egypt
Capital Panopolis
Other sites Tripheion, Apollinariados Nesos,
Itos, Psonis
Main deities Min

Min (ancient Egypt mnw, "Min") was the ninth nome of Upper Egypt. The nome's capital city was Panopolis.

Advertisement